1. Uitlaatservice De Vrolijke Hond is door ondertekening van deze overeenomst gemachtigd om de hond van de eigenaar op de afgesproken tijden uit te laten. De uitlaatservice is echter niet aan te merken als bezitter van de betreffende hond(en).
 2. Uitlaatservice De Vrolijke Hond (hier na te noemen De Vrolijke Hond ) behoud zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen of uit te breiden. Dit wordt vooraf aan de eigenaar van de hond mee gedeeld.
 3. De eigenaar dient een WA verzekering te hebben waarbij schade door huisdieren gedekt is.
 4. De hond moet een geldig inentingsbewijs hebben met de gebruikelijke entingen. De hond dient in ieder geval inge├źnt te zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest. Verder moet de hond vrij zijn van ongedierte en preventief behandeld zijn tegen vlooien en wormen. Als blijkt dat uw hond vlooien of wormen heeft, dan wordt hij niet meegenomen voor de wandeling!
 5. De Vrolijke Hond is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en / of uw hond(en), in welke vorm dan ook.
 6. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door De Vrolijke Hond en /of derden veroorzaakt door de hond van de eigenaar.
 7. De Vrolijke Hond zal, mocht uw hond onverhoopt weglopen, een half uur zoeken en u telefonisch op de hoogte stellen indien de hond binnen de aangegeven tijd niet gevonden is. De Vrolijke Hond is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij dit komt door opzet of grove nalatigheid. De eigenaar van de hond geeft met ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan De Vrolijke Hond om de hond los te laten lopen.
 8. De Vrolijke Hond mag een hond ten allen tijde weigeren.
 9. Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groepswandeling. 
 10. Als u de afgesproken wandeling wilt annuleren moet dit de avond voor de desbetreffende wandeling voor 20.00 uur door gegeven worden. Bij te laat doorgeven of niet doorgeven, wordt de geplande wandeling van de kaart afgeschreven. Ook als uw hond niet aanwezig is in de woning bij het ophalen wordt de geplande wandeling afgeschreven. 
 11. Bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuw en gladheid wordt er niet gereden. Ook als er een mankement aan de bus is of in geval van ziekte zal er niet gereden worden. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
 12. De Vrolijke Hond loopt met uw hond op de afgesproken tijden, tenzij dit door autopech of verkeersdrukte onmogelijk is.
 13. De Vrolijke Hond handelt naar eigen inzicht in geval van calamiteit en gaat indien dit nodig wordt geacht met uw hond naar een dierenarts. De kosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar.
 14. De Vrolijke Hond heeft te allen tijde het recht om op te zeggen. Dan worden de al betaalde gelden aan u terugbetaald.
 15. U hebt het recht te allen tijde op te zeggen. Dan worden de al betaalde gelden niet terugbetaald.
 16. Er wordt een huissleutel verstrekt door u aan De Vrolijke Hond als dit nodig is. Hiervoor wordt een sleutelverklaring afgegeven.
 17. Betaling dient vooraf te worden voldaan. Prijswijzigingen zijn ten alle tijden onder voorbehoud. De wandelkaart is maximaal 4 maanden geldig!